AllFreePapers.com - All Free Papers and Essays for All Students
Search

Communications Case

Autor:   •  May 4, 2012  •  Essay  •  1,042 Words (5 Pages)  •  1,321 Views

Page 1 of 5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questions for Consideration chapter 9

1. Explain the differences in media richness between the CasiNO! Philly group and the casino investor group. What advice would you give to the casino investors if they want to make their message less ambiguous?

De mate van ‘media richness’ is veel groter bij de actiegroep. Dit komt o.a. omdat zij artikelen op hun website plaatsen. Ook wordt contactinformatie van locale politici die tegen de casino’s zijn, op internet geplaatst en is een digitale discussieruimte geopend. De investeerders reageren enkel met behulp van artikelen/advertenties in kranten waarop geen respons mogelijk is. De mogelijkheid tot interactie is bij de actiegroep erg groot. Dit geldt ook voor de demonstraties, deze zorgen voor vergroting van de interactie maar ook een band tussen personen. Ze strijden namelijk samen voor één doel. Dat de media zich vervolgens aansluit bij de actiegroep zorgt voor een nog groter bereik onder inwoners van Philadelphia. Kortom de mediakeuze van de actiegroep is veel ‘rijker’ dan de mediakeuze van de investeerders.

Het bericht dat er casino’s worden geplaatst in Philadelphia is groots en het kan dubbelzinnigheid uitstralen naar de inwoners. Alleen advertenties in kranten zijn gebruikt om de inwoners te informeren. Wanneer de investeerders bijvoorbeeld presentaties/discussies in de buurt zouden geven, is de mate van interactie veel hoger. Dit kan vervolgens de dubbelzinnigheid onder inwoners verminderen of wegnemen. In de advertenties is veel meer aandacht besteed aan het feit dat Philadelphia meer toeristen zal aantrekken, wat vervolgens de economie een boost zal geven. Gevolgen voor bewoners zijn door de investeerders niet of nauwelijks meegenomen.

2. According to UGT, individuals make choices about how they use various media to fulfill different needs. What would UGT predict about CasiNo! Philly’s belief that is heavy media presence affected the election outcome?

UGT gaat er onder andere vanuit dat een persoon keuze voor bepaalde media maakt. Door met behulp van verschillende media in te spelen op de inwoners van Philadelphia, probeert de actiegroep zoveel mogelijk te voorzien in deze behoefte. In eerste instantie zijn de bewoners enthousiast gemaakt voor de casino’s omdat bepaalde belastingen zouden dalen. Echter speelt de actiegroep in op twee ‘gratifications’ van UGT. A) informatie zoeken door inwoners van Philadelphia en B) persoonlijke relaties en sociale interactie.

Inwoners van Philadelphia gaan informatie zoeken over de casino’s en de actiegroep probeert op zoveel mogelijk manieren om aan deze informatie te voldoen. O.a. met het plaatsen van krantenartikelen, maar ook het openen van een digitale discussieruimte en demonstraties. Ook door

...

Download as:   txt (7 Kb)   pdf (103.1 Kb)   docx (12.6 Kb)  
Continue for 4 more pages »