AllFreePapers.com - All Free Papers and Essays for All Students
Search

Weg Met De Roze Wolk (dutch)

Autor:   •  September 18, 2011  •  Essay  •  1,268 Words (6 Pages)  •  903 Views

Page 1 of 6

Taak 3 Weg met de roze wolk

1. Welke fasen zitten er in de muziekindustrie? En noem enkele platenmaatschappijen zowel major als independent.

De eerste fase is de scouting. De muziekindustrie begint altijd met een scouting. Een A&R(artist and repertoire) manager zal een artiest of band moeten vinden die past bij hun. Daarbij moet de A&R-manager nagaan of de artiest commercieel interessant is en of ze het genre muziek maken waar de platenmaatschappij bekend om staat. De manager kan ook kijken of de band of artiest iets nieuws maakt wat men nog niet ken, maar wel zal willen kopen. Door een grote netwerk wat een A&R-manager heeft opgebouwd komt de manager in contact met nieuwe artiesten. De A&R-manager moet de concurrentie ook in de gaten houden en daarop inspelen. Tijdschriften, websites, blogs etc. moet de manager in de gaten houden, want dat is ook een bron van nieuwe artiesten.

De tweede fase is dan het contract. Als de artiest of band blijkt te zijn wat de A&R-manager zocht, dan kan de artiest een contract ondertekenen. Standaardcontracten zijn vooral in het voordeel voor de platenmaatschappij, daardoor is het raadzaam voor de beginnende artiest om een manager of advocaat naar het contract te laten kijken. De artiest moet er voor zorgen dat het contract werkt voor alle partijen.

De derde fase is de begeleiding van een artiest. Nadat een artiest de contract heeft getekend is de artiest nog niet klaar om gelijkt te gaan optreden. Ze hebben vaak nog onvoldoende repertoire, kunnen zichzelf nog niet goed presenteren op het podium, de imago of muziekstijl is niet duidelijk en ga zo maar door. En doordat de artiest dat allemaal nog niet heeft, zorgt het management ervoor dat ze dat krijgen. Een kleine fase binnen de fase begeleiding van een artiest kun je de fase ontwikkeling van repertoire hierin kwijt. Je hebt artiesten en bands die zelf hun teksten en muziek schrijven, maar ook artiesten die dat nog niet doen of niet willen. Denk aan de mensen die meedoen aan shows zoals idols, maar ook bijvoorbeel Marco Borsato. Voor die artiesten schrijft een componist of een heel team het repertoire voor de artiest.

De vierde fase is voorbereiding van de opnamen. Als het repertoire klaar is kunnen de artiesten de studio in. Maar voordat de opnames kunnen beginnen, zullen er veel dingen geregeld moeten worden. Met welke producers ga je werken? Welke muziekanten kies je uit? Welke songs wil je gaan opnemen? En zo zijn er nog meer dingen die geregeld moeten worden. Deze vragen zorgen voor het succes van de artiest en zijn opnames. Een beginnende artiest zal niet goed weten hoe je een opname opneemt zoals de artiest zelf wil, maar doordat de artiest een A&R-manager heeft, producers en medemuzikanten die er veel verstand van hebben lukt dat sneller.

De vijfde fase is het opnameproces. Er zijn verschillende manieren hoe je kunt opnemen,

...

Download as:   txt (8.1 Kb)   pdf (109.3 Kb)   docx (13.2 Kb)  
Continue for 5 more pages »