AllFreePapers.com - All Free Papers and Essays for All Students
Search

Music Notes in Danish

Autor:   •  March 8, 2011  •  Study Guide  •  830 Words (4 Pages)  •  1,560 Views

Page 1 of 4

Lektie til næste gang:

Løs opgaveark, med eksempel på en eksamens opgave.

Opg 4.

Den kører meget i mol og er derfor trist, der er nogen melodiske sekvenser.

Den har meget tonegentagelse a og f f.eks. Dette er en melodisk opgave.

En sekvens: Er en slags gentagelse. Der kan dog godt være ændret i toneart.

________________________________________________________________________

Musik onsdag 29 august

Dagens lektie : Løs udl. eksamensopgave "musikteori 1"-opgave 1,2,3. Gennemgås på timen. Derefter videre med "Nøgle til musikken" s. 61-62 om modulation og kvintfald-og kvintsekvens.

Noter til s. 61 - 62 om modulation og kvintfald -og kvintsekvens.

Modulation:

Et musikstykke kan skifte toneart flere gange undervejs, - kaldes modulation. Ses ofte ved at der er nogle løse fortegn i melodien. I den harmoniske analyse skal man dog passe på med dette da det jo bliver en ny akkord, der er tonika, når melodien har skiftet toneart. I en modulation vil der oftest være en overgang hvor man kan akkorderne begge udfra analyseres ud fra tonearterne - måske indtil en kadence slår den nye toneart endegyldigt fast.

Kvintfald og Kvintsekvens

I akkordforbindelsen D - T er der et faldende kvint - interval mellem akkordernes grundtoner. I en dominantkæde er der en hel række af akkorder med faldenne kvint - afstand. I kvintcirklen går bevægelsen mod uret. Den faldende kvint er et meget yndet interval i funktionsharmonisk musik.

Der er ligeledes faldende kvinter i akkord -forbindelsen Tp - Sp - T. Denne akkordrække er så almindelig, at den har fået sit eget navm : en vamp.

En akkordfølge med faldende kvinter mellem akkordernes grundtoner kaldes en Kvintsekvens. I den harmoniske analyse er det vigtigst at være opmærksom på, om der forekommer kvintsekvenser.

Hvad gør man når man skal finde ud af hvilken tone det er: Man ligger akkorderne sammen og gør det til én akkord. Man starter oftest på den nederste tone og bygger den op, vi skal have tonerne til at terststables:

Harmonisk analyse: er Tonika, Dominans, Subdominant, der kan derefter tilføjes parallel. Man kan også sige, Dominantens dominant, En veksels dominant

F = T dm = tp

C = D am = Dp

Bb= S gm= Sp

G

...

Download as:   txt (5.1 Kb)   pdf (85.1 Kb)   docx (12.7 Kb)  
Continue for 3 more pages »