AllFreePapers.com - All Free Papers and Essays for All Students
Search

Aboriginaalit Case

Autor:   •  April 6, 2011  •  Essay  •  671 Words (3 Pages)  •  1,476 Views

Page 1 of 3

Yleistä

- Australian alkuperäisväestö

- maailman vanhin yhtäjaksoisesti säilynyt kulttuuri

- kiinteä yhteys luontoon (metsästäjä-keräilijä kulttuuri)

- lat. ab origine = alusta alkaen

- hyvin niukasti kirjoitettua historiaa

- Nimitys: itse haluavat kutsuttavan heimonimillään (vaikeaa, vaatii viitseliäisyyttä), aboriginaali vain yleisnimitys (vrt. eurooppalainen, slaavi), "abo"=halventava, Australian Indigenous People = pitkä ja kömpelö, "musta" = rinnastaa Amerikan orjiin(ylläpitää rotuerottelua)

- suullinen perimätieto + arkeologiset tutkimukset

TAVAT

- ravinto metsästämällä ja kalastamalla ja keräilemällä, Ei viljelyä!

- vuoden aikojen mukaan liikkumista ruoan perässä

- osasivat viljellä, mutta sille ei ollut tarvetta

- taitavia tulen käyttäjiä (metsästykseen ja maan muokkaukseen)

- aineellista omaisuutta hyvin vähän

- bumerangi

- ei valtarakennetta, hallitsijaa tai johtajaa

- tuhoisinta ollut suullisen perinteen häviäminen (katkos sukupolvien välillä)

- ilmiömäinen seliytymistapa olosuhteista huolimatta

- törmäykset länsimaisuuden kanssa

HEIMOT

- yli 500 kielellistä ryhmää, ei kirjakieltä?

- yhteiskunta perustui yhteistyöhön, jokaisen piti kyetä elättämään itsensä, omavaraisuutta!

- monimutakaiset- ja tasoiset sukulaisuussuhde- ja käyttäytymissäännöt

- pitkälle kehittynyt sosiaalinen verkosto

- kansanryhmien nimet liittyvät asuinsijoihin, sekä kertomukseen kenen hengen jälkeläisiä heimo ja maa ovat

- alkuperäisväestö jakautuu vähintään 600 heimoon, heimojako määräytyy kielen, maanomistuksen, uskonnon, historian ja avioliiton solmimistapojen mukaan

- kaikki heimot eivät vaella, jotkut eivät syö kalaa (=tavat vaihtelevat hyvin laajasti)

AATTEET

- "minä en omista maata, maa omistaa minut"

- tarkka tasapaino luonnon kanssa

Uniaika

...

Download as:   txt (7.1 Kb)   pdf (114.8 Kb)   docx (14.2 Kb)  
Continue for 2 more pages »