AllFreePapers.com - All Free Papers and Essays for All Students
Search

Aardbevingen Case

Autor:   •  April 6, 2011  •  Essay  •  324 Words (2 Pages)  •  1,083 Views

Page 1 of 2

De Japanse stad Kobe is in 1955 getroffen door een zeer zware aardbeving.

1. Aardbevingen komen regelmatig voor in Japan:

a. Noem 3 maatregelen die de Japanse regering heeft genomen om het aantal slachtoffersvan een aadrbeving te beperken.

- Aardbevingsbestendige bouwwerken

- Gebouwen verder uit elkaar herbouwen

- Rubberen blokken onder bruggen om de schok op te vangen

b. Verklaar waarom het aantal slachoffers per huis zo groot is.

- Te veel aardbeving komen vaak voor en er wonen meerdere mensen (familieleden) in een huis.

c. Zoek 6 gekleurde afbeeldingen wwarin je kunt zien hoe groot de schade in Kobe was.

d. Ontwerp een huis dat veel minder last heeft van een aardbeving.

- ‘Aardbeving-bestendig huis’ stely u veilgheid door het onderhouden van de bevingen door het maken van haar eigen kracht en veerkracht. ‘Aardbeving-resistente’ technologie maakt het gebouw tegen te gaan aardbevingen door het maken van haar kracht en veerkracht groot genoeg is om schudden te weerstaan. Maar her kan het gebouw veilg te beschermen, is het AC- begeleide ddor een risico dat de dat de bont-niture binnen kan vallen of laten vallen.

e. Ontwerp een huis dat veel minder last heeft van een aardbeving.

- ‘Aardbeving-bestendig huis’ stely u veilgheid door het onderhouden van de bevingen door het maken van haar eigen kracht en veerkracht. ‘Aardbeving-resistente’ technologie maakt het gebouw tegen te gaan aardbevingen door het maken van haar kracht en veerkracht groot genoeg

...

Download as:   txt (2.1 Kb)   pdf (53 Kb)   docx (10.2 Kb)  
Continue for 1 more page »