AllFreePapers.com - All Free Papers and Essays for All Students
Search

Jose Rizal Biography

Autor:   •  December 18, 2011  •  Essay  •  1,288 Words (6 Pages)  •  3,868 Views

Page 1 of 6

JOSE RIZAL, the martyr-hero of the Philippines, was born in Kalamba, on the southwest shore of the picturesque Laguna of Bay in Luzon, June 19,1861. His father's family began in the Philippines with a Chinaman named Lam Co who came from the Amoy District to Manila possibly because of the political trouble, which followed the conquest of his country, by the Manchu invaders. It was in 1697 that this ancestor who’s Christian name was Domingo was baptized in the Parian church of San Gabriel

At first a merchant, he finally made up his mind to stay in these Islands, and turned farmer to escape the bitter anti Chinese prejudice, which then existed in Manila. Rather late in life he married the daughter of a countryman - who was a dealer in rice and moved into Laguna province to become a tenant on the Dominican Friars' estate at Biñan.

His son, Francisco Mercado y Chinco, apparently owed his surname to the Chinese custom of looking to the appropriateness of the meaning. Sangley, the name throughout all the Philippines for Chinamen signifies "traveling trader" and the Spanish of the Islands "mercado" was used for trader. So Lamco evidently intended that his descendants should stop traveling but not cease being traders.

Ilang araw din bago ko natapos panoorin ang pelikulang Mumbaki. Wala pa naman kasi akong sariling telebisyon, at ang daming kaaway sa bahay. Kesyo may inaabangang teleserye, kesyo si Vice Ganda pa raw ang defending champion ng Singing Bee, kesyo Princess Hours na lang daw ulit ang panoorin sa DVD. Ang mga kabataan nga naman ngayon! (Nyek! Feeling member ng oldies group.) Hindi pa marunong makisama ang laptop ko, at matagal na ring naibenta ang portable DVD player. Kaya struggle talaga ang nangyari na parang akala mo naman saksakan ng pogi si Raymart Santiago.

At sa wakas, nakumpleto ko na rin ang panonood nu'ng nagdaang Sabado. Mabuti na lamang at tinamad akong lumabas nang gabing iyon.

Gaya ng inaasahan, naapektuhan ako ng Mumbaki. Iyong sakto lang naman. Hindi ako makaaangal sa pagkapanalo nito ng "Best Picture". At narito ang mga dahilan kung bakit ko ito panonoorin muli kahit na ba kailangan ko pa ulit mag-struggle. Hindi na rin naman masama ang itsura ni pareng Raymart dito.

1.) Maayos ang disenyong pangproduksyon. Rice terraces kung rice terraces, at bahag kung bahag. Matatagpuan sa credits ang Galerie Dominique na siyang nagpahiram ng mga kagamitang Ifugao (Ifugao Art Objects). Bagama't ikinabahala ko lang ang masyadong kasimplehan ni Dolores (Angel Aquino). Hindi ba't pamangkin siya ni Ramon Atiwan (Pen Medina) na siyang tumatayong chieftain ng Alimit, kaya't siya ay nabibilang sa mga Kadangyan o nakaririwasang angkan? O baka naman lumang talaan na ang nabasa ko at di na uso ang mga palamuti sa katawan?

2.) Nakapupukaw ng interes ang

...

Download as:   txt (7.9 Kb)   pdf (110.6 Kb)   docx (13.5 Kb)  
Continue for 5 more pages »