AllFreePapers.com - All Free Papers and Essays for All Students
Search

Analiza Firmei B&d Clean (romanian)

Autor:   •  April 14, 2011  •  Case Study  •  3,250 Words (13 Pages)  •  947 Views

Page 1 of 13

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SC "B&D Clean" SRL

Braşov, 2010

CUPRINS

Cap 1. Denumirea si obiectul de activitate al firmei de servicii . . . 4

Cap 2. Mediul extern al firmei de servicii . . . . . . 5

Clienţi . . . . . . . . . . 5

Concurenţi . . . . . . . . . .5

Furnizori . . . . . . . . . 6

Cap 3. Analiza influenţei mediului intern asupra activităţii firmei de servicii . 8

Locaţia şi influenţa sa asupra atragerii cumpărătorilor . . . 8

Clădirea . . . . . . . . . 8

Echipamentele . . . . . . . . . 8

Personalul . . . . . . . . . 9

Tehnologia . . . . . . . . . .9

Cap 4. Segmentarea pieţei ţintă şi poziţionarea . . . . . .10

Segmentarea pieţei . . . . . . . . .10

Poziţionarea firmei pe piaţă . . . . . . . .14

Cap 5. Politica de produs al firmei de servicii . . . . . .15

Definirea sau identificarea produsului global al firmei de servicii . . .15

Definirea produselor parţiale sau unitare . . . . . .15

Determinarea gradului de standardizare sau personalizarea serviciilor firmei .16

Raportul elemente tangibile/ elemente intangibile în structura ofertei firmei .17

Determinarea calităţii serviciilor prestate . . . . . .17

Rolul personalului în activitatea firmei de servicii . . . . .18

Rolul clientului în activitatea firmei de servicii . . . . .19

Analiza strategiilor prouselor parţiale . . . . . . .19

Atragerea, fidelizarea şi recompensarea clienţilor . . . . .19

Cap 6. Politica de preţ a firmei de servicii . . . . . . .21

Strategiile

...

Download as:   txt (23.5 Kb)   pdf (288.5 Kb)   docx (22.3 Kb)  
Continue for 12 more pages »